Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Wr.Wb., Dengan Rahmat & HidayahNYA, segala puji & syukur atas segala nikmat & karunia Allah Rabbul Alamin yang mengamanahkan nilai-nilai Tauhid & Kebenaran kepada semua mahlukNYA. Shalawat & salam serta berkah atas Kekasih yang dikasihi Allah, Nabiyullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wa Alihi Wa Sallam yang mewariskan nilai-nilai Ketauhidan & Kebenaran kepada kita semua …